حضور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان در شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۷ کد : ۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۱
شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۹ و ۱۰ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت بیش ۱۲۰ نفر از مدیران فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار گردید.
حضور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان در شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 9 و 10 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت بیش 120 نفر از مدیران فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار گردید.جلسات سخنرانی‌، کارگاه‌ها و نشست‌های مشترک در ارتباط با موضوعاتی همچون دانشگاه اجتماعی، مسئولیت‌های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی در دانشگاه، از جمله محورهای این گردهمایی بود ، دکتر وحید محمد پور بعنوان مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان نیز از جمله مدعوین این گردهمایی بودند.