معرفی انجمن علمی صنایع

تاریخچه تاسیس:

انجمن علمی صنایع با تلاش دانشجویان این رشته در شهریور 91 تاسیس گردید.این انجمن در سالیان گذشته با برگزاری همایش ها ، نشست ها ، بازدید های علمی و کلاس های گوناگون همواره یکی از برترین انجمن های علمی در سطح دانشگاه بوده است.

معرفی تشکل:

فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و... است.درهمین راستا انجمن های علمی در دانشگاه برای علاقه مندان به فعالیت های گوناگون آموزشی ، پژوهشی با تعامل با دفتر گروه امور فرهنگی اجتماعی همکاری کرده و به ارتقای سطح علمی در دانشگاه کمک شایانی می کنند.

دبیر:

محسن بهرامیان هونجانی

اعضای شورای مرکزی:

محسن بهرامیان هونجانی ، مریم ابراهیمی ، فاطمه شفیعی ، امین ذوقی ، یاسین بهرامی

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی