معرفی کانون شعر و ادب

تاریخچه تاسیس:

کانون شعر و ادب دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان در اسفند90 در راستای توجه و اهمیت به حوزه شعر و ادبیات فارسی با پیگیری مستمر دانشجویان بنیان نهاده شد.

معرفی تشکل:

ترویج و تبلیغ فرهنگ غنی اسلامی در سطح دانشگاه با استفاده از سبکها و شیوه های مختلف ادبیات ملی و مذهبی

برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح ادبی دانشجویان

تلاش و برنامه ریزی در جهت شناسایی ،جذب و رشد شکوفایی استعدادها و توانایی های دانشجویان

تلاش در جهت تامین فضا و بستر مناسبت جذب امکانات و تجهیزات لازم با استفاده از منابع و مراکز موجود در داخل و خارج دانشگاه

دبیر:

-------

اعضای شورای مرکزی:

-----------

تاریخ برگزاری انتخابات:

آذر ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی