معرفی کانون تئاتر و نمایش

تاریخچه تاسیس:

کانون تئاتر و نمایش با همت جمعی از دانشجویان درآذر 91 با هدف کمک به اعتلای فرهنگ و هنر در دانشگاه تاسیس گردید.ضمن اینکه این کانون با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در جهت بهینه سازی اوقات فراغت دانشجویان عزیز دانشگاه گام برمی دارد.

معرفی تشکل:

اهداف :

۱ – گسترش فرهنگ وروحیه کارجمعی ازطریق تشکیل گروههای مختلف تئاتردرسطح دانشگاه

۲ – پرداختن به هنرتئاتر به عنوان هنر پایه نمایشی

۳ – حمایت ازگروههای خودجوش دانشجویی که درزمینه هنرتئاترفعالیت کرده ویاخواهان پرداختن بدان هستند.

۴ – آموزش علاقمندان به هنرتئاتردرزمینه های مختلف این هنر

۵ – پرکردن اوقات فراغت دانشجویان

۶ – انجام وهماهنگی فعالیتهای تئاتری دانشگاه از طریق برقراری ارتباط بین گروههای تئاتردردانشکده های مختلف وتشکل های متفاوت که بدین هنر توجه دارند.

دبیر:

-----------

اعضای شورای مرکزی:

---------

تاریخ برگزاری انتخابات:

آذر ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی