معرفی کانون فرهنگی عالم آل محمد (ع)

تاریخچه تاسیس:

کانون فرهنگی عالم آل محمد (ع) در خرداد 93 تاسیس گردید.این کانون به عنوان کانون مسجد دانشگاه اقدام به فعالیت در حوزه اقامه نماز دارد.

معرفی کانون:

اهداف‌ کلی‌ کانون‌ در راستای‌ تحقق‌ ارزشها و اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ شرح‌ زیر است:

ـ  تبلیغ، گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ روح‌بخش‌ اسلام‌ و تأکید بر آرمانها و ارزشهای‌ معنوی‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌

ـ  گسترش‌ زمینه‌ مشارکت‌ و مباشرت‌ مردم‌ در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی‌ و غیره‌

ـ  همگانی‌ و عمومی‌ نمودن‌ تمامی‌ عرصه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و تحقق‌ آزادی‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ مردمی‌

ـ  زمینه‌سازی‌ برای‌ حضور فعال‌ جوانان‌ و نیروهای‌ متعهد در عرصه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و شناسایی‌ و تربیت‌ استعدادهای‌ درخشان‌ و استفاده‌ از اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ و حفظ‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ بسیجی‌

ـ  ارائه‌ و عرضه‌ فعالیتهای‌ فرهنگی، هنری، بر اساس‌ موازین‌ و ضوابط‌ اسلامی‌ و ایجاد جاذبه‌های‌ فرهنگی‌ هنری‌ کانونهای‌ پرتحرک‌ و فعال‌ مذهبی، اجتماعی‌ و مردمی‌ در مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی‌ مبتذل‌ استکبار و کفر جهانی‌

دبیر:

محمدرضا محمدی

اعضای شورای مرکزی:

محمدرضا محمدی ، محمدمهدی خاکشور ، سعید ناظم ، محمدرضا عناصری ، محمدجواد مؤذن

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی