معرفی کانون قرآن وعترت دانشگاه

تاریخچه تاسیس:

کانون قرآن وعترت دانشگاه در اردیبهشت 90 در راستای توجه به معارف قرآنی و سیره اهل بیت علیهم السلام تشکیل شد.

معرفی کانون:

اهداف:

1-بسترسازی برای ایجاد حداقل سطح دانش نسبت به قرآن و عترت و تلاش در جهت ارتقا این معارف برای خود و سایرین و نیز عملی نمودن سیره دو امانت نبی اکرم (ص)

2-رشد کمی و کیفی فعالیت های قرآن و عترت در جامعه دانشجویی با هدف گسترش مشارکت و انس آنان در این امور

3-توانمندسازی دانشجویان علاقمند جهت تشکیل و سازماندهی کانون قرآن و عترت در دانشگاه و پذیرش مسئولیت در مجموعه های قرآنی بزرگتر

4-استفاده از امکانات تبلیغی و اطلاع رسانی مناسبوجدیددراستایاهدافمجموعهوترویججنبشنرمافزاری

5-تربیت نیروهای متخصص قرآنی و عترتی(شامل فعالان و استعدادهای دانشگاه)

6-تلاش در جهت جذب استعدادها و نیز اقشار بی تفاوت و جامعه خاکستری به اردوگاه قرآن و عترت 

دبیر:

محمدمهدی خاکشور

اعضای شورای مرکزی:

 محمدمهدی خاکشور ، محمدرضا محمدی ، مرتضی جمالی ، کاظم بهنام ، علی رحمتی

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی