اخبار

حضور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان در شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شصت و هفتمین گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۹ و ۱۰ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت بیش ۱۲۰ نفر از مدیران فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار گردید.

ادامه مطلب