معرفی انجمن علمی مهندسی برق

تاریخچه تاسیس:

انجمن علمی مهندسی برق برای نخستین بار در آبان 90 تشکیل شد.انجمن علمی مهندسی برق با همکاری خیل کثیر دانشجویان مقاطع مختلف مهندسی برق دانشگاه می تواند به خوبی در تمامی زمینه ها به خوبی فعالیت کند.

معرفی انجمن:

فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و... است.درهمین راستا انجمن های علمی در دانشگاه برای علاقه مندان به فعالیت های گوناگون آموزشی ، پژوهشی با تعامل با دفتر گروه امور فرهنگی اجتماعی همکاری کرده و به ارتقای سطح علمی در دانشگاه کمک شایانی می کنند.

دبیر:

میلاد قربانی

اعضای شورای مرکزی:

 میلاد قربانی ، داوود ربیعی ، محمد ذوقی ، عرفان ایمانی ، مجتبی نوروزی فرد

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی