معرفی انجمن علمی مهندسی انرژی

تاریخچه تاسیس:

انجمن علمی مهندسی انرژی در اردیبهشت 94 تاسیس گردید. این انجمن نوپا با تلاش و قدرت بسیار در حال تشکیل گروهی قوی برای کمک به پیشرفت دانشجویان رشته مهندسی انرژی است.

معرفی انجمن:

فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و... است.درهمین راستا انجمن های علمی در دانشگاه برای علاقه مندان به فعالیت های گوناگون آموزشی ، پژوهشی با تعامل با دفتر گروه امور فرهنگی اجتماعی همکاری کرده و به ارتقای سطح علمی در دانشگاه کمک شایانی می کنند.

دبیر:

مهدی جعفری زاده

اعضای شورای مرکزی:

 مهدی جعفری زاده ، فهیمه اسدی ، محمد محمدی ، حسین خدادادی ، مهنا ترکمانچه

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی