معرفی انجمن علمی ریاضی

تاریخچه تاسیس:

انجمن علمی ریاضی در اردیبهشت 90 با پیگیری دانشجویان این رشته تشکیل شد.این انجمن با برپایی نمایشگاه های کتاب دانشجویی و همچنین برگزاری همایش ها و مسابقاتی نظیر سودوکو در گذشته یکی از فعال ترین انجمن های علمی دانشگاه بوده است.

معرفی انجمن:

فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و... است.درهمین راستا انجمن های علمی در دانشگاه برای علاقه مندان به فعالیت های گوناگون آموزشی ، پژوهشی با تعامل با دفتر گروه امور فرهنگی اجتماعی همکاری کرده و به ارتقای سطح علمی در دانشگاه کمک شایانی می کنند.

دبیر:

حامد جعفری

اعضای شورای مرکزی:

حامد جعفری ، سحر مجردی ، مسلم جمال پور ، امیر جاقوری ، فاطمه سرخه

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی