معرفی کانون همیار سلامت روان

تاریخچه تاسیس:

کانون همیار سلامت روان در آذر ماه 94 تاسیس شد.

معرفی کانون:

این کانون که بر اساس ابلاغ جدید وزارت علوم در آبان ماه سال جاری به کلیه دانشگاه ها تاسیس شده است در زمینه مشاوره ، سلامت روان ، نوع دوستی و... فعالیت می کند که دانشجویان می توانند با فعالیت در این کانون به عنوان بازوی اجرایی مراکز مشاوره فعالیت کنند.

هیأت موسس:

پریا جعفری ، مهسا نیرومند ، فاطمه تیموری

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی