معرفی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و IT

تاریخچه تاسیس:

اولین دوره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و IT در اردیبهشت 91 تشکیل شد.انجمن علمی کامپیوتر و IT با توجه به همراهی و عضویت تعداد زیادی از دانشجویان مستعد و مسلط به علم رایانه عملکرد قابل قبولی در این زمینه تاکنون داشته است.

معرفی تشکل:

فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و... است.درهمین راستا انجمن های علمی در دانشگاه برای علاقه مندان به فعالیت های گوناگون آموزشی ، پژوهشی با تعامل با دفتر گروه امور فرهنگی اجتماعی همکاری کرده و به ارتقای سطح علمی در دانشگاه کمک شایانی می کنند.

دبیر:

محسن ملوندی نیکو

اعضای شورای مرکزی:

 محسن ملوندی نیکو  ، حمید بیدختی ، پیمان گری ، یوسف رستمی ، نویدرضا اسدی

تاریخ برگزاری انتخابات:

آبان ماه 1394

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی