معرفی کانون هلال احمر

تاریخچه تاسیس:

کانون هلال احمر در دی 92 در دانشگاه تاسیس شد.این کانون تاکنون با جذب تعدادی از دانشجویان برای کلاس های امداد و نجات و همچنین برپایی چادر بهداشت و سلامت در دانشگاه به فعالیت پرداخته است.

معرفی کانون:

اهداف تشکیل :

  1.  جذب وتربیت دانشجویان به منظورآماده سازی آنان درانجام خدمات امدادی واجتماعی موردنیاز جامعه به ویژه هنگام بروزحوادث طبیعی غیر مترقبه
  2.  تقویت حس مشارکت جویی و نیکوکاری بین جوانان دانشجو وکمک به وفاق وهمدلی بین اقشار دانشگاهی با اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار نیازمند و آسیب دیده
  3.  همکاری درامرگفتگوی تمدنها و فرهنگها
  4.  توسعه مشارکت دانشجویان درتصمیم سازی هاوتصمیم گیری درموارد مربوط به آنان
  5.  بسترسازی مناسب درجهت تداوم همکاری دانشجویان با هلال احمرپس ازفراغت از تحصیل
  6.  کوشش درجهت تبیین وشناساندن وظایف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمراز طریق برنامه های آموزشی وپژوهشی دانشگاهی
  7.  همکاری داوطلبانه درفعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان ونیزبرنامه های خدمات بهداشتی ودرمانی برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در همین راستا توافقنامه هایی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به طور جداگانه منعقد گردید این توافقنامه در اجرای بند 7 ماده 3 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۶۸ و اصلاحیه مورخ ۷۴/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش مشارکت دانشگاهیان به ویژه دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی و خدمات مورد نیاز سازمان جوانان هلال احمر و برنامه های این سازمان در مراکز دانشجویی و همچنین استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای تحقق وظایف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید.

دبیر:

جلیل جعفرنژاد

ارتباط با ما:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان ، ساختمان امام رضا (ع) ، طبقه همکف گروه امور فرهنگی اجتماعی