برگزاری آیین درختکاری در داشنگاه صنعتی قوچان

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۷ فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید:۴۴۵
برگزاری آیین درختکاری در داشنگاه صنعتی قوچان

آخرین برگ های اسفند ورق می خورد و ایرانیان خودشان را برای ورود به سالی دیگر آماده می سازند.هر ساله با فرا رسیدن نیمه اسفندماه عبارتی خاص بر روی صفحه تقویم به چشم می خورد: روز درختکاری؛ روزی که باید دست دوستی به سوی طبیعت دراز کنیم و پیوندی عمیق و محکم را با آن برقرار سازیم. وقت آن است که این استوار قامتان را ارج نهیم و به پاس خدماتی که همواره به انسان کرده اند، سپاسگزارشان باشیم.

به همین مناسبت در آستانه بهار و روز درختکاری، با مشارکت واحد اداری و همچنین گروه فرهنگی، با حضور هیئت رئیسه دانشگاه و تنی چند از مقامات شهرستان قوچان، اساتید هیئت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان و با شرکت نمادین دانش آموزان مدارس شهرستان در محوطه دانشکده فنی و مهندسی مراسم روز درختکاری برگزار شد.